Gewone schoonmaak is ontoereikend

Gewone schoonmaak is ontoereikend

 
 

De overdracht van het Coronavirus gebeurt via druppels die ontstaan bij hoesten en niezen.  Deze kunnen ook oppervlakten besmetten via dewelke het virus kan worden doorgegeven.  

Aangezien het Coronavirus enkele dagen kan overleven afhankelijk van de ondergrond, is een goede omgevingshygiëne even belangrijk als een goede persoonlijke hygiëne om besmetting te voorkomen. 

Wetenschappelijke bronnen wijzen uit dat  reiniging met klassieke detergenten onvoldoende is om Coronavirussen effectief te verwijderen.  Daarom is het belangrijk om na de gewone schoonmaak ook een desinfecterende schoonmaak uit te voeren.

Vuil kan echter de werking van desinfectantia verminderen.  Daarom is het belangrijk om eerst de standaard schoonmaak uit te voeren gevolgd door een reiniging met een desinfecterend middel.

Agriculture & Energy

Computer & Technology

Environmental

Life Sciences

Green Technology

Medical Device

Nanotechnology

Producten met ontsmettende werking

De onderstaande tael geeft een overzicht van de producten die een ontsmettende werking hebben op het COVID/19 virus.

Twee producten van bovenstaande limitatieve lijst zijn makkelijk toepasbaar voor ontsmettende werking en zijn makkelijk verkrijgbaar in winkels of online.

Ethanol 70%

Een concentratie van 70% alcohol is effectief om coronavirussen te doden.  Het percentage van 70% is uitermate belangrijk.  Een te hoge concentratie zal er een beschermende werking optreden van de eiwitmantel rond het virus.  Een te lage concentratie is ook onvoldoende.

Belangrijk is dus om dit product niet te mengen met overige schoonmaakmiddelen of desinfectans omdat hierdoor de concentratie verstoord wordt.

Natriumhypochloriet

Dit is een dure naam voor Bleekwater of Javel.  De oplossing kan gemaakt worden uitgaand van Bleekwater en kraantjeswater, op het moment van het gebruik.  Je kan een simpele vuistregel nemen dat 40ml huishoudelijk bleekwater (Javel) per liter de vereiste concentratie is om tot een ontsmettende werking te komen.

Het enige nadeel van dit wijdverspreid product is dat deze kleurgevoelig is voor textiel en de nodige omzichtigheid geboden is in het toepassingsgebied.  Denk aan bureaustoelen, tapijten en kledij.

Referentie: Documentatiedienst APB (maart 2020 - update 19/03/2020) "Coronavirus (VOVID-19) - Desinfectie van handen en oppervlakten"

Juiste aanpak voor ontsmetting

Vuil kan de werking van ontsmettingsmiddel verhinderen.  Alvorens te starten met de ontsmetting is het belangrijk om de klassieke schoonmaak uit te voeren zodat alle oppervlakte vuil, stof en -vetvrij zijn in de mate van het mogelijke.

Vervolgens wordt gestart met de ontsmetting.  Buiten het gebruik van het juiste product is de applicatietijd van belang.  De producten moeten immers hun tijd krijgen om hun ding te doen en het virus te doden.

Hieronder vind je een overzicht van de applicatietijd per product.  Opnieuw is deze lijst limitatief tot de producten die makkelijk vindbaar zijn op de markt voor zowel particulieren als professionals.

De beste manier om deze producten aan te brengen is via verneveling aan de hand van een spuitbus. 

Om het voorbeeld van Bleekwater te hernemen, dan dient het product 5 minuten in te werken alvorens af te vegen.

Hou volgende regels in acht:
  • Verwijder vuil via de klassieke reiniging

  • Breng ontsmettingsmiddel aan via de spuitbus

  • Laat 5 minuten inwerken

  • Verwijder het product opnieuw of laat drogen indien niemand aanwezig en geen gevaar voor verkleuring

 
 
 

Voor je klanten, voor je werknemers, en jezelf

Hygiëne is steeds een belangrijk onderdeel geweest van onze Westerse beschaving.  Dat het nu een levensbeschouwelijk onderdeel is geworden hadden we nooit kunnen denken.

De klassieke reiniging gevolgd door een effectieve ontsmetting is vandaag de dag niet meer weg te denken. Het beschermt je werknemers en geeft hun een veilig gevoel.  Je toont respect als werkgever naar je mensen, naar je klanten.